Nazywam się Daria Radłowska i jestem stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Lublinie i Zamościu.

Spotkania mediacyjne przeprowadzam w sposób tradycyjny w lokalu przy ulicy Matysiaka 2 lok. 4 w Krasnymstawie lub zdalnie.

Dlaczego mediacja?

Mediacja to przede wszystkim rozmowa i tak powinnaś/powinieneś ją postrzegać.
Jest to wyjątkowa rozmowa, bo stwarza warunki do wypracowania kompromisu i dojścia do porozumienia.

Spotkanie mediacyjne nie jest przesadnie sformalizowane, może odbyć się w różnych godzinach (nie tylko tych typowych dla pracy urzędu), każda ze stron powinna czuć, że możliwość wyboru, czy chce brać w niej udział.

Co to oznacza w praktyce? W każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w niej.

Czy można na tym spotkaniu pić kawę, ubrać się wygodniej, lub spotkać np. w sobotę? Oczywiście, dlatego, że odpowiedni klimat do rozmowy jest bardzo ważny. Zgodzisz się ze mną?

I nawet jeśli nie wyobrażasz sobie rozmowy z akurat tą osobą, która miałaby być obok Ciebie stroną mediacji, to pomyśl, czy nie warto dać temu szansy rozwiązania Waszych problemów.

W mojej ocenie – żadna inna forma rozwiązywania sporów, nie daje takiej możliwości ich polubownego rozwiązania, jak mediacja.

Ile kosztuje mediacja?

Mediacja wiążę się z określonymi kosztami, zazwyczaj strony ponoszą je w stopniu równym. Koszty mediacji zależą od rodzaju sprawy oraz źródła jej inicjatywy.

Mediacje sądowe

  • W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150,00 zł i nie więcej niż 2.000,00 zł za całość postępowania mediacyjnego, np. sprawy o zapłatę,
  • W sprawach o prawa majątkowe, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu oraz o prawa niemajątkowe np. sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi, wynagrodzenie mediatora wynosi 150,00 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, nie więcej niż 450 zł.

Mediacji pozasądowe

Koszty mediacji pozasądowych (umownych) uzależnione są od istoty sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

Pewne jej elementy są stałe: czynności przygotowujące do podjęcia mediacji, czyli: zapoznanie się ze sprawą, indywidualna rozmowa z uczestnikami mediacji, przygotowanie dokumentacji  – 150 zł.

  1. mediacje niemajątkowe: spotkanie (90 min.) 300 zł.
  2. mediacje majątkowe: opłata za prowadzenie mediacji wynosi 2% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 2.000 zł i nie więcej niż 5.000 zł.

Wskazane kwoty obejmują wszelkie czynności prowadzące do finalizacji mediacji.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub bezpośrednio w siedzibie Kancelarii.

Przewiń na górę